ตอนที่ 2 Motor symptom ของโรคพาร์กินสันและเทคนิคทางการพยาบาล

2 ตอน

1 วิดิโอ ( 28 นาที )

ผู้สอน

ผศ (พิเศษ) ดร. พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

พญ.วรงค์พร เผื่อนปฐม

นางสาวสายสมร พุ่มพิศ

ราคา

ลงทะเบียนเรียน เพิ่มหัวข้อการเรียนที่สนใจ

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว