ตอนที่ 6 กินยาให้ถูก อาการให้ดี คุณพยาบาลต้องทำอย่างไร

รหัสคอร์ส :

 A0014

เนื้อหา : 2 ตอน ( 21 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ พญ.ปรียา จาโกต้า

นางสาวนิธินันท์ คันธชาติวนิช

นางรัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ภญ.แอนนี่ ไพศาลสิริกุล

ราคา

ลงทะเบียนเรียน เพิ่มหัวข้อการเรียนที่สนใจ

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว