ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  • ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
  • โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
  • info@chulapd.org