ตอนที่ 1 เข้าใจโรคพาร์กินสันในมุมมองพยาบาล

ตอนที่ 1 เข้าใจโรคพาร์กินสันในมุมมองพยาบาล

2 ตอน

1 วิดิโอ ( 35 นาที )

ผู้สอน

ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

นางสาวสายสมร พุ่มพิศ

อาจารย์ ฉัตรกมล ประจวบลาภ

ราคา

ลงทะเบียนเรียน เพิ่มหัวข้อการเรียนที่สนใจ

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว