ตอนที่ 1 เข้าใจโรคพาร์กินสันในมุมมองพยาบาล

ตอนที่ 1 เข้าใจโรคพาร์กินสันในมุมมองพยาบาล

รหัสคอร์ส :

 A0009

เนื้อหา : 2 ตอน ( 35 น. )

ผู้สอน

ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

นางสาวสายสมร พุ่มพิศ

อาจารย์ ฉัตรกมล ประจวบลาภ

ราคา

ลงทะเบียนเรียน เพิ่มหัวข้อการเรียนที่สนใจ

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว