ตอนที่ 4 Basal ganglia circuitry

ตอนที่ 4 Basal ganglia circuitry

1 ตอน

1 วิดิโอ ( 28 นาที )

ผู้สอน

ผศ (พิเศษ) ดร. พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

ราคา

ลงทะเบียนเรียน เพิ่มหัวข้อการเรียนที่สนใจ

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว