Anatomy of Neck Muscles in Cervical Dystonia

รหัสคอร์ส :

 A0032

เนื้อหา : 1 ตอน ( 22 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ นายแพทย์วิศรุต สามัคคีธรรม

นายแพทย์ธนภัทร สุพักตร์มนตรี

ราคา

ลงทะเบียนเรียน เพิ่มหัวข้อการเรียนที่สนใจ

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว