การประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสันฯ ครั้งที่3

เรียนสบาย เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัด จากทุกสถานที่

( New normal พบกับโฉมใหม่ กับการเรียน )